Kosten

Ziektekostenverzekeraars doof voor problemen slechthorenden

Nederlanders worden door de zorgverzekeraars gedwongen tot het dragen van technisch gedateerde hoortoestellen. Er is hier weinig mogelijkheid tot maatwerk en/of individuele keuzevrijheid.

Consumenten die de nieuwste toepassingen nodig hebben, zijn via de zorgverzekeraar toch aangewezen op verouderde hoortoestellen. De vergoedingen van ziektekostenverzekeraars zijn veelal onvoldoende toereikend om zowel een passend hoortoestel als de noodzakelijke professionele – en optimale begeleiding gedurende enkele jaren te bekostigen.

Van den Berg richt zich sinds 2016 dan ook hoofzakelijk op het bieden van de meest optimale oplossing en de maximale begeleiding bij gehoorproblemen en wil zich in dit streven niet laten beperken.

Persoonlijke begeleiding

De audicien besteedt veel tijd aan de individuele instellingen bij de ingebruikname van het hoortoestel ook begeleidt hij de slechthorende cliënt, en optimaliseert hij de instelling van de hoortoestellen in de daaropvolgende jaren.

Door de combinatie van dalende verkoopprijzen van hoortoestellen en drastisch beperkte vergoedingen door de verzekeraars kunnen wij onze cliënten helaas geen optimale-, professionele begeleiding meer bieden.

Verzekeraars weigeren te betalen voor vereiste persoonlijke begeleiding Van den Berg wil niet verder meewerken aan de verregaande versobering van het Nederlandse zorgstelsel.

Klant centraal

Bij Van den Berg Hoortoestellen staat de keuze van de klant centraal. Als u toch kiest voor een hoortoestel dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, dan is het hoor-protocol van de zorgverzekeraars van toepassing.

Vanzelfsprekend voorzien wij u van alle benodigde formulieren zoals o.a. een volledig audiogram, vragenlijst en tevredenheidsverklaring. Op die manier kunt u, ook bij Van den Berg Hoortoestellen, profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Wij heten u van harte welkom om u in een persoonlijk gesprek te adviseren over uw specifieke situatie. U kunt altijd een vrijblijvende afspraak maken in onze winkel. Onze gediplomeerde – en StAr geregistreerde audiciens informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden.