Second opinion

De laatste maanden worden wij steeds vaker benaderd door slechthorende klanten die het hoortoestel, op voorspraak van de zorgverzekeraar, elders hebben aangeschaft. Veelal met de vraag of wij de hoortoestelaanpassing willen optimaliseren omdat ze simpelweg ontevreden zijn over het behaalde eindresultaat.

Maximaal of optimaal

Ketenorganisaties die een contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar moeten, willen ze voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars, inleveren op kwaliteit en aandacht. Hierdoor valt een relatief groot aantal hoortoestellendragers tussen wal en schip. De slechthorende is (nog) niet tevreden met het resultaat en de audicien ziet zich geconfronteerd met te hoge kosten. Regelmatig horen wij van klanten dat de audicien waar het hoortoestel is gekocht, de klant heen stuurt met de opmerking: “dit is het maximaal haalbare, meer kan ik niet meer voor u doen . . .”

StAr-gecertificeerd

Natuurlijk kunt u op mij, als StAr-geregistreerd – en gediplomeerd triage audicien, een beroep doen om een second opinion op uw hoortoestellen uit te voeren. Tijdens dit second opinion consult voeren wij een uitgebreide anamnese uit, aansluitend vindt een uitgebreid gehooronderzoek plaats. De resultaten van het gehooronderzoek en de uitkomst van de anamnese, alsmede de resultaten van InSitu-onderzoek, dienen als basis voor de nieuwe basisinstelling van uw hoortoestel(len).

Controle op optimalisatie

Om te beoordelen of de optimalisatie het gewenste resultaat heeft opgeleverd, voeren wij aansluitend een controle-meting uit. Aan de hand van de resultaten van deze vrije veld audiometrie kunnen we bepalen of de optimalisatie het gewenste resultaat heeft gehad. Drie weken na de second opinion afspraak vindt er nog een afsluitende controle plaats, tijdens deze afspraak worden de hoortoestellen verder optimaal ingesteld o.b.v. uw persoonijke wensen. De kosten voor deze second opinion bedragen 249 euro.